El Vaixell: Espai de Petita Infància
Infants de 3 mesos a 3 anys

QUÈ ÉS?
És un projecte per afamílies amb infants de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla a un espai dissenyat pels més petits on puguin fer les seves primeres descobertes.
En funció de l’etapa madurativa de l'infant hi ha dos grups:

 

Grup nadons: És un grup específic per a nadons no caminants i/o que no es desplacen. Es demana portar una tela o manteta per estirar el nadó a terra. (A partir de 3 mesos)
  • Dimecres de 10:15h a 12:15h

 

Grup caminants o gatejants: És un grup per a bebès i infants que ja es desplacen.
  • Dilluns de 10:15h a 12:15h
  • Dimarts de 10:15h a 12:15h
  • Dimecres de 16h a 18h
  • Dijous de 10:15h a 12:15h

 

Inici 1er trimestre: Dilluns 12 de setembre
 
PREUS
Preu espai petita infància el Vaixel: 2,64€/sessió
INSCRIPCIONS
Presencials al centre cívic.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ:
- Full d’inscripció (document adjunt).
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi entregat tota la documentació i s’hagi fet el pagament del trimestre.
PODEU CONSULTAR LA NORMATIVA I LA FITXA D'INSCRIPCIÓ EN ELS DOCUMENTS ADJUNTS 

Per a més informació, adreceu-vos al punt d’informació del Casal infantil La Sedeta.
De dilluns a dijous d'11.30 a 13.30 h i /o de 17.30 a 19 h (amb cita prèvia).
Correu: casalinfantil@sedeta.com 
Telèfon: 647 618 814 (Helena Esteban)
Instagram: @cilasedeta
PREUS
Preu espai petita infància el Vaixel: 2,64€/sessió

Compartir