INSCRIPCIONS I NORMATIVA TALLERS PRIMAVERA 2022

Els tallers es duran a terme de manera presencial aplicant la normativa vigent i les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.


 INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

· PRESENCIALS:

A partir del 21 de març de 2022

- Modalitat de pagament presencial: targeta.

- Horaris d’inscripcions: matí de 10.00 a 13.30 h i tarda de 16.00 a 19.30 h.

· EN LÍNIA:

A partir de les 10.00 h del dia 21 de març de 2022

- Web Centre Cívic: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis

- Portal d’inscripcions: 

https://matasiramis.inscripcionscc.com

Si tens problemes o dubtes a l’hora de fer les teves inscripcions a través del web, truca’ns i nosaltres t’hi ajudarem. 


 INFORMACIÓ TALLERS

- Inici dels tallers: setmana del 4 d'abril de 2022

- Devolucions de tallers cancel·lats: es faran per transferència bancària o amb la targeta de crèdit. 

- Durada: deu setmanes, tret que se n’indiqui una altra.

- Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscrits per a poder impartir-los, i disposen de places limitades.


NORMATIVA GENERAL D'INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

- El Centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, professorat o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari.

- El Centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció.

- En cap cas es retornaran els diners de la matrícula, tret de les persones que presentin un informe mèdic que demostri que no poden realitzar el taller, i només la primera setmana d’inici del taller.

- La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de cursos, sempre que hi hagi plaça disponible.

- Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari/ària, dins del trimestre en curs.

- Cal indicar al professorat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.

- El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.

- El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic i/o personal.

- En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de forma presencial a l’activitat a la qual has estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), el Centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

- La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.


INFORMACIÓ DESCOMPTES

Les inscripcions a tallers amb subvenció d'atur o bé per a persones amb discapacitat no estan disponibles en línia. Cal venir presencialment. El descompte només és aplicable a un taller per trimestre.

Resulta imprescindible aportar certificat d’empadronament de la ciutat de Barcelona, declaració responsable i la DOCUMENTACIÓ concreta a cada cas. Tota la documentació ha d’estar actualitzada.

-Si et trobes en situació d’atur, tens dret a una reducció del 50% en la tarifa del taller.DOCUMENTACIÓ: informe de vida laboral o bé còpia del DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació).

-Les persones amb reconeixement de discapacitat d’entre el 33% i el 64% podeu gaudir d’una reducció del 50% en la tarifa del taller; i aquelles que tingueu un reconeixement igual o major del 65% podeu gaudir d’una reducció del 75% en la tarifa dels tallers. DOCUMENTACIÓ: fotocòpia de la targeta de reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% i l’original (per a comprovació).

IMPORTANT: No es realitzarà cap inscripció sense aportar tota la documentació necessària en el mateix moment. 

On: Centre Cívic Matas i Ramis
Adreça: C/Feliu i Codina, 20

Telèfon: 934072356
Email: ccmatasiramis@bcn.cat

Compartir