BARCELONA SANG I FETGE
ITINERARI

Divendres
De 18 a 20.30 h

13/03/2020

El gènere negre apassiona, ha generat i genera centenars de títols de ficció en la literatura, el cinema i la televisió. Però la llavor d’aquesta passió s’ha de buscar en la crònica periodística que, des de sempre, ha recollit allò que anomenem successos. Barcelona Sang i Fetge és una ruta basada en recerques estrictament periodístiques on la realitat sempre sobrepassa la ficció.

Professor/a: AdaptamBcn
Participants: 16

Inici d'inscripció: 16/12/2019
Fi d'inscripció: 14/03/2020

Compartir