Condicions d'accés al centre

En compliment de les mesures sanitàries adoptades per l’Ajuntament de Barcelona us informem de les condicions d’accés al centre per a l’ús de les instal·lacions:

  • Registre de totes les persones que accedeixen a l’interior del centre.
  • Presa de la temperatura corporal mitjançant termòmetre de distància
  • Neteja de les mans amb hidrogel que es facilitarà a la porta del centre
  • Ús de mascareta en els espais comuns. El centre no en facilitarà.
  • Cal mantenir una distància de 2 metres.
  • No es recomana l’ús de l’ascensor. En cas de necessitat es farà de forma individual.
  • L’accés al bany és a la planta baixa i està restringit.
  • Dins l’aula se seguiran les indicacions de la professora o professor pel que fa a l’ús de la mascareta, l’ordre d’entrada i sortida i distància de seguretat.

L’equip del centre ha estat treballant per assegurar que els espais estan correctament senyalitzats i en les condicions higièniques i de ventilació òptimes per a la realització de les activitats programades. És responsabilitat de tothom seguir aquestes recomanacions. Per a més informació posa't en contacte per email a ccelsortidor@bcn.cat o bé al telèfon 934434311.

Compartir