Convocatòria Mostra'T: BASES
Arts escèniques

Arts escèniques

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Dins la seva línia de suport a la creació i a les arts escèniques, el Centre Cívic Parc Sandaru convoca la IX edició del Mostra’T, amb l’objectiu d’oferir la SALA SANDARU com a espai d’exhibició per a companyies emergents interessades en presentar la seva obra davant de públic i professionals del sector.

Podran presentar-s’hi totes les companyies que disposin d’un espectacle de teatre de text per mostrar i que compleixin les condicions i els terminis previstos en aquestes bases:

1. La recepció de propostes es durà a terme del 3 al 21 de juny inclòs. No s’acceptaran projectes que arribin després d’aquesta data.

2. Per participar caldrà omplir la fitxa d’inscripció i enviar el currículum de la companyia, dossier de l’espectacle, fitxa tècnica, material fotogràfic i vídeo de l’espectacle sencer, d’inici a fi, que podeu penjar a VIMEO o YOUTUBE, sempre i quan no es requereixi una descarrega prèvia i ens faciliteu les credencials necessàries per a poder visionar-lo sense entrebancs.

3. Les obres poden ser en llengua catalana o castellana, han de tenir una durada mínima de 40 minuts i hauran d’estar degudament autoritzades pels autors o propietaris dels drets de representació. En cas contrari la responsabilitat correrà a càrrec del grup participant.

4. Del total de projectes presentats a la convocatòria se’n farà una selecció. Tant les companyies escollides per participar a la mostra com les no seleccionades seran degudament informades per correu electrònic abans del 16 de juliol.

5. Les obres de teatre seleccionades es presentaran un divendres dels mesos compresos entre octubre i desembre del 2019, a les 20.30h. L’espai d’actuació serà la Sala Sandaru. Una sala amb capacitat per a 180 persones, escenari tipus rosco de 7m d’ample, 5m de fondària i 40 cm d’alçada, 2 vestuaris i equip d’il·luminació i so. Trobaràs el Raider de la Sala Sandaru a l'apartat d'annexa de més a baix.

6. El centre cívic aportarà el material de llum i so del que disposi. El vestuari, l’escenografia, atrezzo i material tècnic específic necessari  correrà a càrrec dels participants. La sala estarà a disposició del grup des del matí fins l’hora de la representació. Totes les companyies hauran de disposar d’un tècnic de llum i so.

7. Cada companyia podrà fer publicitat específica del seu espectacle. El centre cívic s’encarregarà de la difusió de la mostra a través de flyers, cartells i difusió a través de la web del centre cívic i les plataformes 2.0.

8. Cada companyia rebrà 500€ i el taquillatge íntegre aconseguit el dia de la seva participació al Mostra’T.  

9. A partir de votació popular, i de la decisió d’un jurat constituït i vinculat amb el centre cívic i el món del teatre, s’atorgaran els següents premis:

  • Premi millor vestuari
  • Premi millor il·luminació
  • Premi millor escenografia
  • Premi millor disseny de so o espai sonor
  • Premi millor dramatúrgia
  • Premi millor direcció
  • Premi millor actriu
  • Premi millor actor
  • Premi Públic: Dotació econòmica de 200€.
  • Premi Mostra’T: Aquest consistirà en formar part de la programació durant 4 dies al TEATRE EOLIA, la possibilitat d’establir-se com a residència del gener al juliol del 2019 al Centre Cívic Parc Sandaru, a més d’una dotació econòmica de 400€.

10. El veredicte  es donarà a conèixer el diumenge 15 de desembre del 2019, en un acte de cloenda a la Sala Sandaru.

11. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis.

Les propostes s’hauran d’adreçar per correu electrònic a: artsesceniques@ccparcsandaru.cat o bé per correu ordinari a:  

Arts escèniques. Sala Sandaru  C/ Buenaventura Muñoz, 21  08018 Barcelona

 

Col·laboradors: Teatre Eòlia, Companyia La Niña Bonita, Companyia Momos Teatro

Clica aquí per trobar informació sobre les passades edicions del Mostra'T

Compartir