LA PELL DE BARCELONA
exposició fotogràfica a càrrec d'Isolda Fabregat

04/01/2023 > 01/02/2023

La sèrie de fotografies La Pell de Barcelona és el resultat visual d’una enyorança per la meva ciutat. Les fotografies de la mostra pretenen que l’espectador percebi quasi d’una manera tàctil la metròpolis, tal que malgrat ser lluny, un pugui sentir Barcelona més pròxima.

Compartir