INICIACIÓ A L’ANGLÈS

Dijous
De 9.30h a 11h

30/09/2021 > 02/12/2021
Preu: 63,89 € (15 hores)  

Taller d’iniciació a  l’idioma per a falsebegginers. I què és un falsebegginer? Doncs aquella persona que té uns coneixements mínims d’anglès (números, vocabulari bàsic,  present simple,...) però que necessita tornar a començar i avançar en l'aprenentatge de la llengua poquet a poquet. 

A càrrec de Beatriz Benet 

 

Començarem amb un repàs general de: 

 

 • Verb to be 

 • Negatives, interrogatives i respostes curtes 

 • Present Simple 

 • Have/ Has got 

 • Adjectius 

 

Continuarem amb: 

 

 • Parts d’una casa 

 • There is / there are 

 • Preguntar on estan els llocs 

 • Descriure una casa 

 • Els ordinals 

 • Vocabulari: la roba 

 • Introducció al Present continuous (positives, negatives i interrogatives) 

 • Vocabulari: transport 

 • Going To: per plans 

 

INSCRIU-TE AQUÍ

 

Professor/a: Beatriz Benet  

Compartir