ANGLÈS ELEMENTAL

Dimarts
De 11.15h a 12.45h

28/09/2021 > 30/11/2021
Preu: 69,76 €  (13,5 hores) 

Curs d’anglès per a persones amb coneixements bàsics de l’idioma (A2 elemental assolit), que treuen el sentit general de lectures senzilles i que poden comunicar les necessitats bàsiques.  En el taller es treballarà la llengua en el seu format oral, introduint noves estructures gramaticals, frases i expressions d’ús freqüent i relacionades amb temes rellevants.   

A càrrec de Beatriz Benet   

 

Contingut i finalitat del curs: 

 

Adquirir un nivell de competència lingüística A1 posant en pràctica la gramàtica treballada mitjançant lectures, audicions,  treballs en grup i parelles que permetrà fer front a situacions de comunicació recurrents diàries que requereixen un intercanvi directe i senzill d’informació sobre temes habituals. 

 

Contingut de l’estudi per àrees temàtiques i gramàtica: 

 

  • Present simple i continu, passats i futurs per parlar de: 

  • Rutines, tasques diàries i gustos 

  • Expressar opinions personals  

  • Temps lliure i oci 

  • Vocabulari per viatjar: transport, demanar i donar indicacions. Restaurants i altres establiments de restauració: comprensió del menú... 

  • Comparatius i superlatius 

  • Preposicions... 

Professor/a: Beatriz Benet   

Compartir