INSCRIPCIONS I NORMATIVA

INSCRIPCIONS ALS TALLERS ALS TALLERS DE PRIMAVERA 2020

 

Període d'inscripció pendent de determinar. Disculpeu les molèsties. 

De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h

 

En el cas dels tallers càpsules les inscripcions finalitzen una setmana abans de l’inici del taller.

Inscripcions en línia: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Una persona pot fer un màxim de tres inscripcions per a un mateix taller.

Per formalitzar les inscripcions són imprescindibles les dades següents:

- Nom i cognoms

- DNI, NIE o passaport

- Data de naixement

- Adreça postal completa

- Número de telèfon

 

El pagament es pot fer en línia, en efectiu o amb targeta de crèdit.

Tallers infantils i familiars:les inscripcions es poden fer presencialment o en línia a nom del pare/mare o tutor i no disposen de subvenció per a aturats ni diversitat funcional

És indispensable que el pare/mare o tutor del/la menor empleni un document que es facilitarà al Centre Cívic Teixonera, mitjançant el qual cedeix el tractament de les seves dades del menor, així com l'acceptació o no dels seus drets d'imatge.

En el cas dels tallers familiars, les inscripcions preveuen la participació d’un adult i com a màxim dos infants al seu càrrec.

Subvencions per a aturats i persones amb diversitat funcional: les inscripcions amb subvenció solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscripcions. La data màxima per presentar la documentació serà divendres 3 d’abril.

 

Inici dels tallers: Pendent de determinar. Disculpeu les molèsties.

 

* La setmana del 6 al 13 d’abril i els dies 1, 2, 8 i 9 de maig i 1 de juny no hi haurà classe (en motiu de festivitat i activitats pròpies del centre cívic).

 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Canvis de taller

Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho presencialment o per correu electrònic, com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no, i sempre que hi hagi places disponibles.

Devolucions

Per rebre la devolució voluntària de l’import del taller trimestral, cal notificar-ne la baixa presencialment o per correu electrònic, com a data màxima just abans d'iniciar-se la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà per cap motiu l’import del taller. En el cas dels tallers càpsula la data màxima és abans de l’inici del taller.

En efectiu: es farà a partir de la segona setmana del començament del taller, ja sigui per canvi de taller o per devolució, i independentment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la data per poder recollir els diners.

Amb targeta: es farà la devolució sempre que es presenti el rebut del pagament amb la targeta i es faci 30 dies després de la data del pagament. La devolució es farà en efectiu si no es poden complir tots dos requisits.

En línia: les devolucions, les farà el departament d’administració en un termini màxim de 5 dies laborables després d’haver rebut la sol·licitud presencialment o per correu electrònic. S’avisaran als interessats perquè comprovin que els diners ja s’han reintegrat al compte corresponent.

*El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Compartir