INSCRIPCIONS I NORMATIVA

INSCRIPCIONS ALS TALLERS  

Del 21 de setembre a l’1 octubre de 2020 

De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h 

En el cas dels tallers càpsules les inscripcions finalitzen una setmana abans de l’inici del taller 
Inscripcions en líniahttp://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera 

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

Una persona pot fer un màxim de tres inscripcions per a un mateix taller. 

Per formalitzar les inscripcions són imprescindibles les dades personals. 

El pagament es pot fer en línia, en efectiu o amb targeta de crèdit. 

Tallers infantils:  les inscripcions es poden fer presencialment o en línia a nom del pare/mare o tutor i no disposen de subvenció per a aturats.

És indispensable que el pare/mare o tutor/a del/la menor empleni un document, mitjançant el qual cedeix el tractament de les seves dades, així com l'acceptació o no dels seus drets d'imatge. 

 

Subvencions per a aturats i persones amb diversitat funcional: les inscripcions amb subvenció solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscripcions. La data màxima per presentar la documentació serà divendres 9 d’octubre 

Inici dels tallers: la setmana del 5 d’octubre de 2020  

*Els dies 10 i 12 d’octubre, 6 i 7 de novembre i 5, 7 i 8 de desembre no hi haurà classe (en motiu de festivitat i activitats pròpies del centre cívic). 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS 

En cas de força major, derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual us heu inscrit per fer-la de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. 

El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. 

D'aquests possibles canvis, se us n'informarà amb antelació, així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat. 

Canvis de taller 

Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho presencialment o per correu electrònic, com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no, i sempre que hi hagi places disponibles. 

Devolucions 

Per rebre la devolució voluntària de l’import del taller trimestral, cal notificar-ne la baixa presencialment o per correu electrònic, com a data màxima, just abans d'iniciar-se la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà per cap motiu l’import del taller. En el cas dels tallers càpsula la data màxima és abans de l’inici detaller.  

En efectiu: es farà a partir de la segona setmana del començament del taller, ja sigui per canvi de taller o per devolució, i independentment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la data per poder recollir els diners. 

Amb targeta: es farà la devolució sempre que es presenti el rebut del pagament amb la targeta i es faci 30 dies després de la data del pagament. La devolució es farà en efectiu si no es poden complir tots dos requisits. 

En línia: les devolucions, les farà el departament d’administració en un termini màxim de 5 dies laborables després d’haver rebut la sol·licitud presencialment o per correu electrònic. S’avisaran els interessats perquè comprovin que els diners ja s’han reintegrat al compte corresponent. 

*El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat. 

Compartir