CANVIS I DEVOLUCIONS

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS 

En cas de força major, derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual us heu inscrit per fer-la de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetes virtualment. S’informarà amb antelació d’aquests possibles canvis , així com el suport o la plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Canvis de taller 

Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho presencialment o per correu electrònic, com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no, i sempre que hi hagi places disponibles.

Devolucions 

Per rebre la devolució voluntària de l’import del taller trimestral, cal notificar-ne la baixa presencialment o per correu electrònic, com a data màxima, just abans d’iniciar-se la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera sessió o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà per cap motiu l’import del taller.
En el cas dels tallers càpsula, o tallers anomenats bloc 1 o bloc 2, la data màxima és abans de l’inici del taller.


En efectiu: es farà a partir de la segona setmana del començament del taller, ja sigui per canvi de taller o per devolució, i independentment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la data per poder recollir els diners. 

Amb targeta: es farà la devolució sempre que es presenti el rebut del pagament amb la targeta i es faci dins del termini de 30 dies després de la data del pagament. La devolució es farà en efectiu si no es poden complir tots dos requisits.


En línia: les devolucions, les farà el departament d’administració en un termini màxim de 5 dies laborables després d’haver rebut la sol·licitud presencialment o per correu electrònic. S’avisaran a les persones interessades perquè comprovin que els diners ja s’han reintegrat al compte corresponent.

 


*El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Compartir