ESPAI 0: VIVER DE PROJECTES

ESPAI 0: VIVER DE PROJECTES I DE CREACIÓ

Es tracta d’un espai per oferir un suport integral a la programació, el desenvolupament i la  consolidació d'aquells projectes elaborats per entitats sense ànim de lucre i que poden comportar un benefici cap a la comunitat.

Quins serveis ofereix?

És un espai on poder dur a terme un projecte; és també un espai de formació i aprenentatge.  Els serveis que l’Espai 0 ofereix per facilitar la consolidació de les iniciatives dels grups i entitats que en formen part són:

- Un espai de treball i de reunió amb un horari pre establert.

- La resta d'espais del Centre cívic: sala d'actes i sales polivalents sense cap tipus de càrrec.

- Una sala de serveis comunitaris amb el material necessari pel funcionament ordinari: armari per guardar documentació, taules i cadires, telèfon i bústia.

- Seguiment personalitzat dels projectes. Un tècnic orienta i assessora en la planificació i execució del projecte.

- Reunió mensual de seguiment del projecte

- Facilitats per rebre algun tipus de formació necessària per poder portar a terme el projecte exitosament.

Us oferim:

SUPORT A ENTITATS: programa de suport i acompanyament a entitats culturals i socials pel desenvolupament dels seus projectes. Aquest suport es pot traduir en suport a la difusió, col·laboració en la producció de l’espectacle, cessió d’espais i equips etc. l’equipament assigna un professional que fa un seguiment del projecte durant l’estada de l’entitat. 

ESPAI DE TREBALL: despatx habilitat en el Centre cívic a on els participants del projecte poden disposar de: material d’escriptori, ordinador i impressora amb Internet, telèfon, mobiliari de treball. També s’habilita una bústia de recepció de correu postal.

COWORKING: estratègia de treball que consisteix en coincidir en un mateix espai diferents entitats, projectes amb l’objectiu d’afavorir sinèrgies i promoure punts de treball en comú.

ASSESSORAMENT TÈCNIC I CREATIU: es tracta d’oferir assessories que poden anar des de la part més tècnica (desenvolupament projecte, suport a la producció o altres) a la part més creativa (desenvolupament de la idea, ideació d’un projecte, etc).

Què cal fer per formar-ne part?

Contacta'ns a travès del correu: direccio.cctrinitatvella@gmail.com

Compartir