Criteris Inscripcions Tallers Primavera

Període de matrícules

 

Què

Com

Quan

Matrícules als tallers nous o a les places lliures dels tallers de continuïtat

Mitjançant matrícules en línia https://vflorida.inscripcionscc.com

 

 

Amb motiu del tancament del centre per prevenció, la data està pendent de concretar.

Al Centre Cívic Vil.la Florida (presencialment)

 

Amb motiu del tancament del centre per prevenció, la data està pendent de concretar.

 

 

Cal tenir en compte que:

Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada.

La matrícula es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import corresponent.  

El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 

Per a cada taller es disposa d’una fitxa descriptiva en la qual s’explica en detall la metodologia del taller i les especificitats que cal tenir en compte abans de realitzar-lo. Demaneu-la al punt d’informació.

Si necessites suport per a les matrícules en línia, consulta al punt d’informació.

 

Suplements en concepte de material:

El suplement en concepte de material és un complement econòmic lliurat íntegrament als talleristes per poder complementar la despesa dels materials, fungibles o no, que necessiti el taller per ser dut a terme en la seva totalitat i qualitat.

En el cas dels tallers puntuals, els suplements caldrà abonar-los en efectiu en el moment de fer la inscripció presencialment, o bé lliurar-los al punt d’informació del centre cívic abans de realitzar el taller, en el cas que la inscripció s’hagi fet en línia.

En la resta de tallers trimestrals els suplements en concepte de material es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió del taller.

No es farà devolució dels suplements en concepte de material un cop hagin començat els tallers.

 

Calendari:

Inici dels tallers: 14 d'abril de 2020

 

 Preus públics 2020, IVA no inclòs:

- 4,27 €/hora tallers (genèric 1)

- 5,92 €/hora tallers especialitzats

- 3,52 €/hora tallers (genèric 2)

- 2,77 €/hora tallers per a infants i adolescents fins a 16 anys, inclòs 

- 4,27 €/hora tallers familiars (1 adult + 1 o 2 infants)

 

Per a conèixer els criteris de reducció dels imports, consulteu al punt d’informació.

 

Compartir