Protocols COVID-19

- L’ús de mascareta és obligatori a partir dels 6 anys durant tota l’estada al teatre.

Cal respectar la distància de seguretat.

Trobareu gel hidroalcohòlic a la vostra disposició.

- L'entrada i sortida del teatre es farà de manera esglaonada amb l’ajuda del personal del centre.

El teatre es desinfectarà abans i després de cada funció.

Us recomanem que arribeu amb temps suficient per mantenir l’horari fixat.

Es poden fer servir els lavabos respectant l’aforament i la distància de seguretat. 

Compartir