Lectures en les escoles d'adults

20 centres de formació de persones adultes i una cinquantena de grups d’aquests centres participaran enguany al programa.

De la mateixa manera que el projecte del curs passat Lectures explosives, Lectures en les escoles d'adults vol introduir les dinàmiques de clubs de lectura en el tarannà habitual d’aquesta oferta formativa, proposant una activitat de promoció de la lectura dins i fora de les aules que es concreta en tres branques:

• Accions de promoció de la lectura sobre el cicle de formació instrumental amb la lectura i el treball al voltant de llibres de lectura fàcil.

• Accions de promoció de la lectura sobre el cicle de formació secundària amb la lectura sobre suports electrònics i el treball al voltant del llibre electrònic.

• Accions de promoció de la lectura sobre el cicle de formació en llengua anglesa i treball en els cursos inicials amb textos en anglès del nivell A2.1 i A2.2.

Els tres projectes es desenvoluparan mitjançant la creació de grups de lectura a l’aula i amb una idea conjunta a totes tres accions de promoció que serà el comentari i el debat a l’aula per part dels alumnes dels textos llegits.

L’objectiu del projecte és introduir el llibre i el comentari al voltant del fet literari en les dinàmiques de l’aula, alhora que es treballen diferents suports en funció de l’oferta formativa sobre la qual s’actua.

Els centres participants són: CFA Barceloneta, CFA Barri Gòtic, CFA Francesc Layret, CFA Manuel Sacristán, CFA Palau de Mar, CFA Can Batlló, CFA Pere Calders, CFA Sants, CFA Les Corts, CFA Rius i Taulet, CFA El Carmel, CFA Torrent d’en Melis, CFA Canyelles, CFA Freire, CFA Madrid, CFA Prosperitat, CFA Pegaso, CFA Bon Pastor, CFA Trinitat Vella, CFA El Clot, CFA La Pau, CFA Montserrat Roig.