Menja-llibres

Menja-llibres és un projecte de promoció de la lectura impulsat per l’IMEB que, en el marc del Pla de barris (Foment de ciutat), proposa un acompanyament lector als infants mitjançant un seguit d’activitats lúdiques al voltant dels llibres seleccionats. L’objectiu és fer-los desenvolupar el gust per la lectura i el descobriment dels llibres; afavorir la igualtat d’oportunitats i l’equitat, des d’un treball conjunt comunitat-territori-família-escola; fomentar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals; i donar a conèixer les biblioteques com espai de lectura i d’oci atractius.

El projecte també incideix sobre la comprensió lectora.

Escoles, biblioteques, famílies i barris s’uneixen per impulsar la realització d’un programa de foment de la lectura que vol actuar, especialment, sobre els barris les condicions socioeconòmiques i culturals dels quals no afavoreixen la pràctica habitual de la lectura.

El programa es desplega a quatre districtes (Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu i Sants-Montjuïc) i sis barris (Les Roquetes, Zona Nord, Bon Pastor, Trinitat Vella, Besós i La Marina). Durant el passat curs 2018-2019 hi participaren les sis biblioteques que donen servei en aquests barris i 29 escoles.