A la ciutat democràtica, la manera de defensar, garantir, millorar i consolidar la democràcia és aplicant-la de manera efectiva, directa i compartida. Una democràcia en evolució contínua és una democràcia activa, que planteja la participació com a eina col·lectiva de transformació i, a la vegada, com un dret de la ciutadania.

Persones davant un ordinador treballant en un taller d’innovació democràtica

Innovació democràtica

Una democràcia millor és una democràcia en continua evolució. La investigació i el desenvolupament de noves metodologies permet que els canals, mecanismes i processos per exercir la democràcia estiguin en sintonia amb el canvis i necessitats de la societat.

Web
Grup nombrós de persones durant una sessió de participació ciutadana en un terrat.

Participació ciutadana

Una democràcia millor és una democràcia accessible a tots i totes. La creació, consolidació i ús compartit dels òrgans, processos participatius, iniciatives i consultes ciutadanes fa possible la incidència efectiva de la ciutadania en l’agenda política de la ciutat.

Web
Nens jugant sota una gran lona de colors durant una activitat de les entitats.

Acció comunitària

Una democràcia millor és una democràcia activa. L’enfortiment democràtic de la societat passa per impulsar i facilitar l’acció transformadora de la ciutadania, promovent que ho faci a través de formes associatives diverses.

Web