-->

Accesibilitat

A la web http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora/ca/  de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les següents mesures  per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant a tots els usuaris.
  • Les taules estan marcades correctament
  • Els títols de pàgina són accessibles
  • Els formularis  s’han etiquetat correctament
  • Els enllaços estan contextualitzats
  • El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al que va adreçat el contingut.

El desenvolupament de la web  http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora/ca/ s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors  la trobareu a la web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.
En el cas que hi trobeu barreres a la web cal que ens les indiqueu a través del formulari http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=hola&detall=4499
L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les  diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, 9 de març de 2017