-->

Projectes i accions educadores

Teatre Arnau_1
Cooperació, Creativitat, Cultura, Participació
L'Arnau Itinerant és un projecte cultural comunitari amb l’objectiu de donar vida al Teatre Arnau mentre l'edifici és rehabilitat. Laboratori de propostes culturals que es podrien programar una vegada el teatre estigui obert al públic.
+
Festa_LaTroca
Educació, Inclusió, Participació
La Troca és una escola comunitària de formació permanent per a persones joves i adultes amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació al llarg de la vida i l’intercanvi de coneixements des d’una vessant intergeneracional i intercultural.
+
RetratsBesos_1
Creativitat, Cultura, Formació al llarg de la vida, Participació
Amb el projecte retrats del Besòs es pretén conèixer i reconèixer als professionals de diferents serveis públics que treballen al barri a través de la fotografia.
+
STMI
Educació, Inclusió, Interculturalitat, Participació
El STMI té per finalitat donar suport als professionals que treballen amb població de diferents orígens per treballar des d’una òptica intercultural. Es divideix en 3 àrees: traducció, mediació interpersonal i mediació grupal i comunitària.
+
Ciutat Esperanca_1
(13-18), Cooperació, Inclusió, Participació
Ciutat Esperança és un projecte que fa més de 5 anys reuneix joves i adolescents de la zona nord de Barcelona per reflexionar sobre la realitat que els envolta i produir nous discursos visuals que promulguin la diversitat social, cultural i de gènere.
+
Teatre comunitari
(+65), (26-40), Cooperació, Creativitat, Inclusió, Participació
Projecte que vol acostar a dos col•lectius, joves i gent gran del barri de Verdum. L’eina del projecte és el teatre, en la seva vessant social, com a mitjà per apropar les realitats dels participants. El teatre social com a mirall de les realitats.
+