-->

Calidoscopi

En curs
Categoria:  Cooperació Participació Territori

Calidoscopi

El projecte Calidoscopi és un conjunt d’activitats i propostes culturals cohesionades en un programa de temàtiques especifiques que varien cada any.
 
La iniciativa de Calidoscopi es va dur a terme per omplir un petit buit de programació i ofertes culturals del districte de Sant Andreu entre el període de Sant Jordi i la revetlla de Sant Joan. 
L’edició del 2016 va tractar el tema de refugiades, èxodes i migracions per la vigència que darrerament ha tingut arrel de l’anomenada “crisi dels refugiats” provinents d’Orient Mitjà, el drama humà de grans magnituds que suposa i l’impacte que està tenint a Europa. 
 
Per tal de dur a terme aquest  projecte és clau el treball en xarxa entre equipaments, entitats i administració per tal de rendibilitzar i optimitzar els recursos d’aquestes. És una forma també de multiplicar resultats gràcies a la cooperació entre espais i hàbits de treball que incideixen directament en l’oferta resultant. 
 
El resultat és el programa d’activitats dedicades a la temàtica de l’edició en qüestió. Així, el programa sol incloure tallers culturals diversos, xerrades, visites guiades, club de lectura, exposicions, teatre, etc. Això suposa, alhora, el repte de donar coherència, coordinació i difusió a cada cop més oferta i més diversitat de propostes.
Cal destacar que desenvolupant aquest projecte s’ha assolit un major grau de cooperació entre equipaments, entitats i administració: més treball en xarxa en definitiva. És un impacte molt positiu ja que fa uns anys moltes activitats d’equipaments i entitats no estaven coordinades, i en alguns casos fins i tot es desconeixia què feia qui. Per exemple, s’han apropat els equipaments municipals a les biblioteques (que no depenen de l’Ajuntament). Així doncs avui en dia es pot ressaltar que hi ha més visió de districte que abans.
 
L’abast del projecte és el conjunt de barris del districte de Sant Andreu, i es proposa especialment intentar descentralitzar el programa d’activitats perquè aquestes es duguin a terme de forma equilibrada i repartida en tots els barris de Sant Andreu.
El projecte és doncs una oportunitat per treballar i vertebrar el territori. A més també es vol posar èmfasi en la importància de la difusió de les activitats i les propostes ja existents, per arribar a més veïnat.