-->

Pregó dels infants

Vídeo Pregó dels infants a les Festes de Santa Eulàlia 2017
En curs
Categoria:  Drets de la ciutadania Educació Participació Promoció de la infància

Pregó dels infants

El Pregó és una activitat que dóna veu als nens i nenes de 3r, 4rt i 5è de primària perquè, des de la seva mirada, opinin i facin propostes de millora per la ciutat.
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un programa educatiu centrat en la promoció i la difusió dels drets dels infants i el seu reconeixement com a ciutadans i ciutadanes de ple dret tal com recull la Convenció dels Drets dels Infants.
El projecte dona l’oportunitat a infants de Barcelona de participar en la creació d’un pregó buscant engrescar l’alumnat perquè sentin l’espai ciutadà de manera propera. 
 
L’activitat consta de sis fases diferents: 
1. Inscripcions i formació docent. Abans de la inscripció es fa una sessió informativa prèvia.  
2. Tema i eixos: el treball a l’aula. Sempre es treballen temes relacionats als drets dels infants. A partir d’aquí es determinen diferents eixos que serveixen per orientar tot el projecte. 
Durant el mes d’octubre i novembre l’alumnat treballa el tema i els eixos a l’aula descobrint conceptes, reflexionant i fomentant el diàleg entre ells sobre els seus drets i deures. 
3. Encàrrec del Pregó. A finals de novembre es fa l’acte oficial de l’encàrrec del Pregó per part de l’alcaldessa als infants de la ciutat.  
4. Elaboració del Pregó. A partir del mes de desembre i fins gener totes les escoles treballen conjuntament per crear els versos del Pregó. 
Aquest procés es du a terme a les aules de cada centre i es compta amb el suport de l’Oficina Tècnica. 
Per tal de facilitar la comunicació entre les escoles, visualitzar la feina feta i fomentar el debat entre els infants, es posa a disposició dels centres els diferents elements digitals i de comunicació tecnològica de què es disposa.
El treball cooperatiu compta, a més, amb les xarxes socials i un blog.
5. Lectura del Pregó. Es llegeix públicament el Pregó davant les autoritats i la ciutadania. Hi assisteixen l’alumnat de tots els centres participants en el programa i altres membres de la comunitat educativa que hi tinguin interès.
Els infants transmeten a les autoritats els seus somnis, desitjos i compromisos per tal de millorar la ciutat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.
Com qualsevol altre pregó, aquesta lectura és el tret de sortida de la festa major d’hivern de la ciutat.
6. Lectura de manifestos als districtes. Es llegeixen els manifestos davant del representant de cada districte. 
 
Per l’edició del curs 2016-2017 es va escollir com a tema vehicular el llarg camí que recorren les persones refugiades. Per una banda es vincula a una història generada pels mateixos infants d’un nen o nena que ha hagut de marxar de casa seva. Per altra banda, s’elaboren propostes per garantir els drets que s’han vulnerat de les persones que es veuen abocades a aquest procés. 
Aquest procés permet conèixer la problemàtica que viuen les persones refugiades, analitzar la situació des de la seva perspectiva i afavorir la implicació de tots els infants que participen en aquest projecte.