-->

Projecte de vida professional

És un projecte d’orientació acadèmica i professional, coneixement del mercat laboral i de la recerca de feina, adreçada a estudiants de secundària obligatòria i post obligatòria de la ciutat.
L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar estan estretament associats a un major risc d’atur, precarietat laboral, situacions de pobresa i d’exclusió social i a una major dependència d’ajudes socials. Així doncs, la lluita al fracàs escolar i l’aposta per a una major qualificació dels i les joves més allà dels estudis secundaris obligatoris, esdevenen, dos àmbits d’intervenció prioritària i  preventiva per a la lluita a l’atur juvenil i per a la competitivitat del capital humà. 
Per això la missió del projecte és ser el model de referència per a l’orientació acadèmica i professional dels centres de secundària de Barcelona ciutat, i contribuir així a l’èxit professional dels i les joves de Barcelona mitjançant la millora del seu èxit escolar. La iniciativa vol ser un element fonamental a l’hora de treballar les trajectòries escolars de l’alumnat de secundària i ha de servir per introduir en els coneixements i competències, continguts específics d’orientació educativa dirigits a l’èxit escolar de cada estudiant. 
 
S’observa a més, com l’elecció de l’itinerari formatiu és clau per a la continuïtat en els estudis i per a la futura ocupabilitat dels i les joves: una elecció que ha de ser inspirada en el potencial del i la jove i orientada a la demanda del mercat de treball i les empreses per tal d’assegurar l’eficiència del sistema educatiu i la seva aportació de valor al sistema productiu. 
Així Projecte de Vida Professional constitueix una eina d’orientació acadèmica i professional dels alumnes de secundària, que facilita el seu autoconeixement, la consciència de l’amplitud del món laboral i de les possibilitats de formació i/o recerca de  feina, i la vinculació d’aquests aspectes. 
 
Els objectius del projecte doncs, són els següents:
  • Orientar als i les joves estudiants en el seu procés de presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.
  • Facilitar el coneixement de les sortides professionals associades als sectors econòmics del territori.
  • Identificar els diferents itineraris formatius per accedir a una titulació.
  • Preparar l’accés al mercat de treball.
  • Apropar l’estudiant al món de l’empresa.
  • Sensibilitzar sobre els valors i les cultures del treball.
  • Fomentar l’esperit emprenedor.
 
El projecte el que fa és complementar la tasca orientadora del professorat als centres, amb la voluntat d’acompanyar als i les joves en els processos de presa de decisions en la continuïtat dels estudis, en la identificació de sortides professionals; en l’apropament a les competències, valors i cultures de treball;  i en l’afrontament del procés de recerca de feina, amb l’objectiu de facilitar l’accés i el desenvolupament de la seva futura carrera professional. 
 
Les activitats que s’ofereixen per treballar tots aquests aspectes són les següents:
- Accions monogràfiques: Es composa de diferents sessions de dues hores sobre orientació acadèmica i professional, recerca de feina, esperit emprenedor i valors del treball. Es desenvolupen a l’espai de Porta22 i combinen metodologia de sessió en plenari així com dinàmiques guiades per un/a orientador/a.   
- Xerrades Escola i Empresa: activitat d’apropament al mercat laboral on un/a col·laborador/a de la xarxa d’empresaris de la Fundació Fem.Cat es desplaça al centre educatiu per destacar quin és el seu rol i les competències que desenvolupa en el seu entorn de treball. L’objectiu és aconseguir que els i les estudiants tinguin contacte real amb una persona que representa el món de l’empresa. 
- Visites a empreses: permeten a l’alumnat experimentar situacions vinculades a l'esperit emprenedor, entrar en contacte amb el teixit empresarial de la ciutat i conèixer en primera persona l’entorn laboral. D’aquesta manera, s’identifiquen i s’interioritzen els valors del treball necessaris pel desenvolupament professional.
- Conferències “Emprendre amb Valors”, amb l’objectiu de difondre els valors envers el treball i l’esperit emprenedor, que seran presents al llarg de la carrera professional dels i les joves. Es pretén aportar referents sòlids que els ajudin a entendre i compartir les noves cultures que caracteritzen el mercat de treball. Són sessions molt dinàmiques dirigides per joves al públic jove. 
 
El Projecte de Vida Professional va néixer el curs 2004-2005, de la col·laboració entre Barcelona Activa  i el Consorci d’Educació de Barcelona.  Posteriorment s’han sumat nous socis estratègics, com la Fundació BCN Formació Professional, i des del curs 2011-2012 la fundació d’empresaris FemCAT.
Es tracta d’un projecte de referència entre els centres educatius, i s’ha consolidat com un autèntic projecte de ciutat. 
El curs 2016-2017 han participat 210 centres educatius amb un total de 19.050 participacions.