-->

Teatre Comunitari Verdum

En curs
Categoria:  (+65) (26-40) Cooperació Creativitat Inclusió Participació

Teatre Comunitari Verdum

Projecte que vol acostar a dos col•lectius, joves i gent gran del barri de Verdum. L’eina del projecte és el teatre, en la seva vessant social, com a mitjà per apropar les realitats dels participants. El teatre social com a mirall de les realitats.

Partim del convenciment de que el diàleg intergeneracional és un enriquiment per a les generacions que entren en contacte, i que afavoreix la comprensió del món que ens envolta alhora que crea un sentiment mutu de pertinença al grup i a la societat. Es tracta d’una bona oportunitat per treballar el coneixement de l’altra persona, la superació d’estereotips, la paciència, l’esforç, l’establiment de referents de proximitat per a joves que es poden trobar en situació d’especial vulnerabilitat, el compartir experiències vitals diverses, la comprensió... Elements tots ells d’especial importància a l’hora de teixir unes relacions veïnals positives.

El projecte de Barri a Escena utilitza como a eina el teatre social. Aquest, com el seu nom indica, troba la seva matèria primera en la realitat social de l’entorn i la quotidianitat, amb els conflictes i les contradiccions que els conformen, uns conflictes que sovint afloren i s’expressen a través de la violència, la claudicació, l’aïllament, la formació de guetos, la delinqüència, l’absentisme, el fracàs escolar, etc.

El valor d'aquesta eina és que tothom és actor i protagonista. Això ens permet tenir una disciplina artística que es converteix en una eina educativa, de participació i de prevenció de gran utilitat. A través de les tècniques que utilitza -les tècniques pròpies de l’art dramàtic i les tècniques establertes per Augusto Boal, pare de l’anomenat Teatre de l’Oprimit-, el teatre social invita els participants als tallers de teatre a expressar el conflicte que els provoca malestar, marginació, exclusió, violència...; i els dóna eines per reflexionar-hi i buscar-hi solucions.

Barri a Escena vol fomentar la reflexió, la motivació, la participació, l’esperit crític, la millora de les habilitats socials, la confiança en les pròpies capacitats i habilitats, el treball en equip, els valors com la solidaritat, el respecte, el diàleg, la interculturalitat, la democràcia. uns conceptes que són fonamentals per viure en harmonia amb l’entorn i amb si mateix.

Què es persegueix? Finalitat del projecte: reflexionar sobre la nostra realitat més propera i quotidiana i afavorir la transformació del nostre entorn amb el teatre social com a eina.

Desenvolupament del projecte: Des d’octubre de 2015 el taller de teatre es duu a terme a la sala d’actes del Centre de formació d’adults Freire tots els dijous, amb l’Associació ImpactaT teatre.

L’objectiu del curs 2015-2016 era la constitució del grup.

Tot i que inicialment es pensa en quatre grups diferents (gent gran, adolescents, famílies de l’Espai Familiar i grup de mares de la Fundació Pare Manel), finalment es comença amb el grup de gent gran i el d’adolescents.

Després de les primeres sessions per separat a partir de febrer el grup comença a treballar plegats.

El grup s’estabilitza en 15 persones, 7 adolescents i 8 adults. Els 7 nois i noies estan vinculats al Centre Obert Muntanyès i les 8 persones adultes són dones d’entre 70 i 82 anys vinculades a grups del pla comunitari de Verdum i al grup de teatre “la planxa”, ubicat a l’Escola d’adults Freire. A final de curs es fa la presentació de la peça “històries de veïnat”. Es tracta d’una peça producció pròpia on es mostren diferents situacions familiars que es donen en una escala de veïns. Els nois i noies fan el paper d’adults i els adults es transformen en adolescents i joves.

2016-2017

L’objectiu és la consolidació del grup i la creació d’una peça teatral. Hi han participat 5 persones adultes i 4 joves. La peça teatral és “el taller de sr. Runi” . Amb aquesta petita peça, creada pel grup, es convida a reflexionar sobre la situació de la dona en la societat, sobre les relacions de poder i del que ens queda encara per a aconseguir en el camí de la igualtat avui dia. Després de la representació, hi ha la sessió de teatre fòrum, dura uns 15 minuts, es dona veu al públic, per prendre el protagonisme i fer preguntes als personatges.

2017-2018

Després dels dos cursos anteriors aquest es planteja com a tancament del projecte que es dibuixa en un cicle de tres anys. Aquest curs l’objectiu és arrodonir la peça de teatre “el taller del sr. Runi” i programar entre gener i juliol 5 actuacions del grup en diferents espais de Nou Barris i la resta de la ciutat.

2018-2019

Ens plantegem tornar a començar el cicle de tres anys amb altres veïns i veïnes.

 

Treball en xarxa

El treball en xarxa és un dels pilars d'aquest projecte, per tant, les sinèrgies entre serveis, recursos i entitats són quotidianes, i es tradueixen tant en derivacions de joves i gent gran al grup de teatre com en informacions d’altres activitats i recursos disponibles. Darrera del projecte Barri a Escena hi ha un grup motor que hi dóna forma a nivell de disseny, metodologia, estratègia d’intervenció, avaluació, etc. En aquest grup motor hi participen activament la Fundació la Roda, l’Associació ImpactaT, la Fundació Pare Manel i l’Associació Comunitària Verdum (Pla Comunitari de Verdum). A partir del conveni de col·laboració entre la l’Associació Comunitària Verdum (gestora del projecte) i la Fundació La Roda, el grup de teatre ImpactaT especialista en teatre social és l’encarregat de dinamitzar el taller. També es treballa amb centres educatius i biblioteques com a equipaments de referència del territori, tant per convidar a joves a de les escoles a participar-hi, com a l’hora de cercar espais on realitzar els assajos, representacions, etc. Així el projecte compta amb la participació de CFA Freire, Biblioteca les Roquetes,  Casal de gent Gran Verdum- Artesania, el grup Dimecres Culturals, el grup de teatre la Planxa, el Casal de barri Verdum o l’Escola Pia Luz Casanova.

 

Participació dels destinataris.

Aquest projecte des de la participació vol incidir en l'enfortiment de la comunitat des de la cohesió social tot potenciant les capacitats d'aquests dos col·lectius: joves i gent gran. El grup és qui proposa, decideix i duu a terme el projecte. Els professionals motiven, estimulen, dinamitzen, assessoren, i posen a disposició les seves eines i la seva experiència com a plataforma de treball. Un cop definit el guió de treball, es desenvolupa el projecte amb l’aprenentatge de les tècniques. Simultàniament, els participants creen col·lectivament l’obra que es representarà al final del projecte. Es pretén que coneguin les tècniques que faciliten que una persona pugui expressar el que vol dir i que les utilitzi des de la seva llibertat i des de la seva pròpia veu. Alhora el format teatre fòrum comporta la participació activa del públic, que esdevé també protagonista. Per últim és un projecte on allò que fa un grup de veïns i veïnes del barri retorna a la comunitat. Ho fa en forma d’obra de teatre que va més enllà del divertiment té també per objectiu contribuir a la transformació de la realitat més propera.

Objectius:

· Fomentar les relacions intergeneracionals, la participació i la solidaritat.

· Motivar als participants fomentant la confiança en si mateixos, en les seves pròpies habilitats comunicatives i creatives i incentivant el seu esperit crític.

· Enfortir la cohesió social al empoderar als col·lectius de joves i gent gran.

· Educar en els valors de treball en equip, igualtat de gènere, solidaritat, cooperació.