-->

Objectius de la taula tècnica

La taula tècnica és una plataforma de treball en xarxa entre les diferents institucions de Barcelona que treballen conjuntament sota les línies bàsiques de la Carta de Ciutats Educadores i la Declaració del XIII Congrés Internacional.

La taula tècnica té com a missió impulsar, coordinar i compartir les activitats i experiències que es realitzen dins de l’Ajuntament de Barcelona i està composada per representants de les diferents àrees i districtes de la ciutat.

 1. 1

  Enfortir

  Enfortir Barcelona com a Ciutat Educadora.

 2. 2

  Recollir i valorar

  Recollir i valorar les experiències de la ciutat pel que fa a la dimensió educadora de les seves activitats i actuacions.

 3. 3

  Compartir

  Compartir activitats, metodologia i objectius de les experiències de ciutat educadora, tant amb entitats i organitzacions com amb altres ciutats d’arreu.

 4. 4

  Debatre

  Debatre les bones pràctiques de ciutat educadora efectuades dins l’àmbit del’Ajuntament de Barcelona.

 5. 5

  Proposar

  Proposar experiències de referència per presentar als Congressos de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.