-->

AICE

Associació Internacional de Ciutats Educadores - AICE

Associació fundada l’any 1994, sense ànim de lucre, constituïda com una estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores.

Qualsevol govern local que accepti aquest compromís pot convertir-se en membre actiu de l'Associació, amb independència de les seves competències administratives. Al tancament de l'exercici 2014, el nombre de membres ascendeix a 478 ciutats de 36 països de tots els continents.

Mes informació:

Congressos

Els congressos internacionals són les trobades l’AICE que s’organitzen cada dos anys en alguna ciutat que formi part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i que prèviament hagi estat escollida pel Comitè Executiu.

Les trobades són un punt d’intercanvi de coneixements, de presentació d’experiències, de visites a projectes innovadors, un espai per a la realització de l’assemblea anual de l’AICE.l.

Mes informació: