-->

RECE

Red Estatal de Ciudades Educadoras - RECE

Als estatuts de l’AICE es preveu la constitució de xarxes territorials o temàtiques i, sota aquest aixopluc, l’any 1996 a la ciutat de la Corunya es va constituir la xarxa territorial que va donar peu a la Red Estatal de Ciudades Educadoras.

La RECE s’ha organitzat durant aquests anys amb unes normatives d’ús consensuades entre tots els seus membres i inspirades en els estatuts de l’AICE, potenciant alhora les relacions amb altres institucions constituïdes per ciutats del territori espanyol, com pot ser la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i d’altres organitzacions similars a les corresponents comunitats autònomes.

Mes informació:

Trobades Estatals

Les trobades estatals són les jornades de treball de la RECE que estan organitzades cada dos anys per la ciutat coordinadora de la xarxa estatal de ciutats educadores i que prèviament hagi estat escollida per l’assemblea.

Les trobades són un punt d’intercanvi de coneixements, de presentació d’experiències, de visites a projectes innovadors així com també un espai per a la realització de l’assemblea de la RECE.

Xarxes temàtiques

Dins de la xarxa territorial de la RECE existeixen xarxes temàtiques.

Una xarxa temàtica és un grup de treball integrat per representants dels ajuntaments de diferents ciutats, amb l’interès comú en una temàtica concreta de la seva gestió municipal i amb l’objectiu d’intercanviar experiències, arribar a conclusions pràctiques que optimitzin el treball realitzat i es puguin oferir a la resta de les ciutats de la xarxa estatal. Els resultats obtinguts durant els dos anys mínims de feina es presenten públicament a la trobada general.