Ildefons Cerdà tindrà un monument commemoratiu a la plaça de les Glòries

Es convocarà un concurs internacional per encarregar el disseny d’un monument que s’integri i ajudi a dotar d’identitat el nou parc de la Canòpia

..
31/03/2023 - 10:23 h

El centre de la plaça de les Glòries acollirà un monument dedicat a la figura d’Ildefons Cerdà. El projecte ha estat proposat a l’Ajuntament pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb el suport del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Les entitats ja han signat un protocol per convocar un concurs internacional per redactar el projecte d’una intervenció artística permanent i de lliure temàtica.

Aquest monument dotarà d’identitat el nou parc de la Canòpia, una reurbanització que posa fi a dècades de solucions canviants i, en certa manera, clou el Pla Cerdà. L’enginyer de camins sempre va pensar en la Plaça de les Glòries com un espai central de la ciutat. La inauguració del seu monument culminarà ara el projecte d’urbanització que convertirà la Plaça de les Glòries en un gran parc de proximitat de 9 hectàrees que esdevindrà un gran pulmó verd de la ciutat i punt de trobada dels eixos de l’avinguda Diagonal, la Meridiana i la Gran Via. La Canòpia comptarà també amb una àgora sensorial, un jardí d’immersió, un umbracle, una gran àrea de jocs, un parc d’aigua i una àrea d’esbarjo per gossos.

El conveni signat estipula que el concurs es resolgui en dues fases. A la primera es seleccionarà un màxim de 5 equips i a la segona hauran de definir la seva proposta creativa. L’equip guanyador redactarà un projecte bàsic de la seva proposta i el concurs establirà la possibilitat que posteriorment pugui ser adjudicatari de la redacció dels documents tècnics executius i la direcció de l’execució. 

El jurat del concurs estarà format de manera paritària per representants dels col·legis professionals i l’Ajuntament de Barcelona. La presidència recaurà en l’Ajuntament de Barcelona i també s’incorporarà una persona representant del moviment veïnal. Un cop resolt el concurs, es calcula tenir el projecte executiu finalitzat en un període de 6 mesos per poder iniciar l’execució de les obres del monument.