Gala Pin Ferrando | Ciutat Vella | Ajuntament de Barcelona

Gala Pin Ferrando

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora

Regidora del Districte de Ciutat Vella
Regidora de Participació i Districtes
Consellera del grup municipal BComú-E