Comissió Benestar, Acció Social i Ciutadania. Comissió de seguiment. març.

06/03/2019
  • 2019

Comissió Benestar, Acció Social i Ciutadania. Comissió de seguiment. març.

06/03/2019
  • 2019

Comissió Consultiva de Medi Ambient, Habitatge, Urbanisme i Obres. . Comissió de seguiment. març.

06/03/2019
  • 2019

Comissió Consultiva de Medi Ambient, Habitatge, Urbanisme i Obres. . Comissió de seguiment. març.

06/03/2019
  • 2019

Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals. Sessió ordinària. novembre.

28/11/2018

Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals. Sessió ordinària. octubre.

03/10/2018

Comissió Consultiva de Via Pública Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals. . Sessió ordinària. juliol.

04/07/2018

Comissió consultiva de Via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals. Sessió ordinària. abril.

25/04/2018

Comissió consultiva de Via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals. Sessió ordinària. febrer.

28/02/2018
  • 2018