Carrer

Criteris per a la realització d’activitats a la via pública

Garantir la màxima transparència i harmonitzar el benestar dels veïns i la dinamització social, cultural i comercial.