Plaça

Foment de les relacions de proximitat i veïnatge

Garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que tenen lloc a l’espai públic.