Pla de barris Raval sud i Gòtic sud

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població.