Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021

Ciutat Vella és el primer districte que presenta un pla global per al desenvolupament econòmic.