Arranjament dels carrers Cermeño i Pinzón

26/03/2019 - 09:05 h

Obres. Consistiran en fer les adaptacions necessàries per tal de modificar el traçat de la calçada i la vorera per millorar la circulació rodada.

Les obres es realitzaran al tram del carrer de Cermeño entre els carrers  de La Maquinista i Ginebra i al del carrer dels Pinzón entre els carrers del Doctor Aiguader i Balboa. 

Els treballs tenen per objecte millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’aquests trams. Consistiran bàsicament en fer les adaptacions necessàries per tal de modificar el traçat de la calçada i la vorera per millorar la circulació rodada i el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega en aquest àmbit de la Barceloneta.

Per tal de poder executar les obres, aquest tram del carrer de Cermeño estarà tallat al trànsit rodat durant unes tres setmanes. Gràcies per la vostra col·laboració.

La data prevista de finalització és al juny del 2019.