Ciutat Vella se suma al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

26/11/2019 - 13:42 h

El districte organitza un ampli ventall d’activitats per al novembre i desembre

El 3 de desembre és el dia internacional de les Persones amb Discapacitat. Per celebrar-ho, Ciutat Vella organitza al llarg de novembre i desembre un conjunt d’activitats que trobareu aquí, amb el projecte Cooperem en la Diversitat, exposicions, rutes guiades, entre molts d’altres.

Amb el lema ‘#SumemCapacitats, #SumemDiversitats’, es vol posar l’accent en els beneficis d’una societat plural i en la riquesa d’una ciutadania amb capacitats diverses.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, els diferents sectors i districtes, i les entitats del territori, són peces clau per construir una ciutat igualitària, justa, cohesionada i integradora.

Celebrant el Dia Internacional, es vol recordar que cal treballar per superar els reptes que constantment se’ns plantegen des de diferents àmbits de la vida ciutadana per assolir l’objectiu desitjat; una societat 100% accessible i 100% inclusiva, en què totes les persones hi puguin viure, gaudir i participar d’una manera plena i autònoma.

Origen de la commemoració

A nivell internacional, l’interès per la discapacitat es va iniciar el 1981, el primer any declarat com a Any Internacional de les Persones amb Discapacitat. Posteriorment, es va establir la dècada 1983-1992 com el Decenni de les Nacions Unides per a les Persones amb Discapacitat. Els governs nacionals van assumir aquest període de deu anys com el termini per garantir la igualtat d’oportunitats en els sectors educatiu i laboral.

En finalitzar aquest decenni l’any 1992, les Nacions Unides van instaurar la celebració anual, el 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.