Comença una nova campanya de la Guàrdia Urbana de control d’alcoholèmia i drogues

19/06/2024 - 08:00 h

La Guàrdia Urbana posa en marxa el dispositiu de servei 0,25, que estarà actiu fins dimarts vinent a tota la ciutat. La conducció amb alcohol o drogues a l’organisme és un factor de risc en la sinistralitat, i els controls preventius són una de les eines més eficients per evitar la circulació de conductors amb risc potencial de tenir un accident.

L’objectiu és reduir la sinistralitat viària, tant en nombre d’accidents com de víctimes, i, més específicament, prevenir i detectar el màxim nombre de persones conductores que donin un resultat positiu als tests i adoptar les mesures correctores adients.

Les conductes prioritàries d’actuació són la conducció amb una taxa d’alcohol superior a la permesa o amb presència de drogues a l’organisme, no sotmetre’s a les proves de detecció quan sigui obligatori i, en general, totes les que comportin situacions de risc.

Amb independència dels equips assignats específicament a la campanya, totes les patrulles de servei a la via pública intensificaran la detecció de conductes infractores relacionades amb aquest objectiu.