Compra pública de locals comercials per lluitar contra la gentrificació

01/08/2018 - 10:44 h

Comerç. Els nous locals se sumaran als vuit de la primera convocatòria de baixos de protecció oficial, que es preveu que s’adjudiquin després de l’estiu.

Es destinaran 1,5 milions d’euros a la compra i rehabilitació de locals en àmbits específics dels barris del Raval sud i el Gòtic sud per destinar-los prioritàriament al programa de baixos de protecció oficial (BPO).

En el marc del Pla de barris Raval sud i el Gòtic sud, s’ha impulsat la compra pública de locals al districte de Ciutat Vella per lluitar contra la gentrificació. Aquests locals se sumaran als vuit de la primera convocatòria de BPO, que es preveu que s’adjudiquin després de l’estiu.

La fórmula BPO és una nova forma de protecció i promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà al districte que cal recuperar per a la vida veïnal. El seu objectiu és dinamitzar econòmicament aquests locals amb comerç de proximitat i activitat econòmica sostenible i plural per lluitar contra la gentrificació que afecta també els comerços i contra el monocultiu econòmic, tal com marca el Pla de desenvolupament econòmic, impulsat pel Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa.

Del pressupost total destinat a aquesta política pública, 1.100.000 euros són per a la compra estricta i 400.000 euros es destinaran a la rehabilitació dels nous espais de titularitat municipal.

Aquesta innovadora proposta permet que les persones propietàries dels locals comercials que estiguin interessades a vendre’ls puguin presentar els seus baixos al concurs. Mitjançant un sistema de puntuació ja fixat en les bases, el consistori ordenarà les diferents propostes i adquirirà els locals que obtinguin la màxima puntuació.

El concurs té tres lots cadascun dels quals té la seva pròpia partida econòmica. Les persones interessades a presentar ofertes ho poden fer fins al 12 de novembre.

A fi que els locals es puguin adquirir, han de trobar-se sense càrregues ni activitats i han de tenir una superfície d’entre 30 i 150 metres quadrats, ser accessibles directament des del carrer i no poden estar en ruïnes ni la rehabilitació pot superar la ràtio de reforma màxim previst a les bases. Cada local només podrà presentar una oferta i una mateixa persona propietària pot oferir la venda de més d’un local.

Campanya d’informació i punt d’atenció personalitzada

Per informar d’aquesta nova iniciativa es posa en marxa una campanya de comunicació tant en mitjans tradicionals com a les xarxes digitals. A més, per facilitar la màxima informació en relació amb les bases i la presentació de les propostes, es posarà a disposició de les persones interessades un servei d’atenció personalitzada, al carrer del Pintor Fortuny, 17-19, seu de Foment de Ciutat.

Per aclarir els dubtes o per a consultes i oferir l’assessorament i suport necessari, gratuït i sense compromís, en relació amb el procediment, s’aconsella sol·licitar cita prèvia; així mateix, també se’n podran canalitzar totes les qüestions mitjançant l’adreça electrònica bpociutatvella@bcn.cat.