Consell Plenari Extraordinari del Districte Ciutat Vella

27/05/2022 - 11:00 h

Se celebrarà el dimecres 1 de juny a les 11.00 h i es podrà seguir per streaming. A la sessió s'hi presentaran les conclusions consensuades del Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona 2021 – 2022.

Se celebrarà el dimecres 1 de juny a les 11.00 h a la seu del Districte. A la sessió, l'alumnat dels centres educatius de Ciutat Vella presentaran les propostes sobre mobilitat sostenible que han estat treballant en el marc del Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona 2021 – 2022.

El Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona és un projecte a través del qual nois i noies de 12 a 17 anys, de centres educatius de secundària obligatòria i de centres d’educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’establir uns espais de treball i d’intercanvi d’idees entre els i les adolescents, que els facilitin una plena integració en la vida política de la ciutat. Després d’un procés col·lectiu de treball i reflexió, la ciutadania adolescent presentarà les seves propostes al plenari del districte de Ciutat Vella, amb el compromís polític d’escolta atenta i resposta específica a les seves peticions i propostes de millora de la ciutat.

L’alumnat dels centres educatius del districte presentaran al plenari les propostes sobre mobilitat sostenible que han estat treballant.