Cursos de català gratuïts per a alumnat de Ciutat Vella

30/06/2020 - 17:45 h

Competències lingüístiques. Durant els mesos de juliol i setembre, alumnat de Secundària i Batxillerat amb dificultats amb el català pot optar a un curs de català gratuït.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes ofereix cursos intensius de català gratuïts a l’estiu per a l'alumnat dels cinc instituts públics de Ciutat Vella en col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació i la Inspecció d’Ensenyament.

Aquest any 2020, malgrat les restriccions provocades pel Covid-19, s’ha volgut mantenir aquests cursos presencials, reduint les hores i adaptant l’horari.

Des del 2015, un dels objectius del Pla d’Educació de Ciutat Vella fa referència a accions de suport en actuacions d’atenció a la diversitat facilitant cursos de català de l’Escola Oficial d’Idiomes per alumnat que estigui cursant estudis de segon cicle de secundària i postobligatoris per millorar les seves competències lingüístiques.

Als cursos hi poden accedir alumnat de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat dels instituts de Ciutat Vella que tinguin un rendiment òptim en les altres matèries, però amb dificultats en el català o que el nivell de català sigui un obstacle per al bon rendiment en les altres matèries.

Enguany les sessions de juliol es faran a l’Institut Milà i Fontanals i les de setembre a l’EOI de Drassanes.
Els cursos han començat el dia 29 de juny, de dilluns a divendres de 9 a 11 h, i de 11.30 a 13.30 h fins el 17 de juliol. De l’1 al 10 de setembre seran de 15.30 a 17.30 h i de 18 a 20 h.