Desactivat l’avís preventiu de contaminació per PM10

24/10/2020 - 11:51 h

Contaminació. Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica han registrat una disminució dels nivells de partícules en suspensió (PM10) que permet desactivar l’avís.

Atesa l’evolució favorable de les condicions atmosfèriques des de l’activació de l’episodi de contaminació, el dijous 22 d’octubre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha desactivat aquest dissabte, 24 d’octubre, l’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10).

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dissabte, 24 d’octubre, l’avís preventiu d’episodi de contaminació per nivells alts de PM10 a l’àrea de Barcelona.

Dijous, 22 d’octubre, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va registrar a l’àrea de Barcelona un nivell de PM10 que sobrepassava el llindar d’alerta, de manera que es va activar l’episodi de contaminació. En reduir-se el nivell de partícules, divendres, 23 d’octubre, l’episodi de contaminació va passar a una fase d’alerta inferior, d’avís preventiu.

Dispositiu municipal 

Com que els nivells contaminants en l’aire s’han reduït, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dissabte, 23 d’octubre, la sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per nivells alts de contaminació atmosfèrica mentre dura l’episodi. Aquestes mesures són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Què són i com s’originen les PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.