Els Grups Cooperatius Ciutadans continuen treballant per Les Rambles

11/04/2018 - 10:47 h

Les Rambles. El procés cooperatiu de "Les Rambles" va encetar la fase de propostes el passat dia 28 de març amb la celebració del Seminari Miró a l'Arts Santa Mònica.

El procés cooperatiu de "Les Rambles" va encetar la fase de propostes el passat dia 28 de març amb la celebració del Seminari Miró a l'Arts Santa Mònica.

Trenta-dues persones de tots els Grups Cooperatius Ciutadans que col·laboren en aquest procés es van reunir per a treballar els continguts dels objectius i criteris dels documents que definiran l’actuació futura de la Rambla i que conformaran el Document Estratègic d’Actuació (DEA): el Pla de gestió cultural i equipaments, el Pla de gestió d’espais de gran afluència, el Pla de dinamització comunitària i temporal i l’Avantprojecte d’urbanització de Les Rambles. Aquest Document Estratègic d’Actuació (DEA) serà el document final del procés cooperatiu on s’englobaran tots els punts treballats durant el procés.

Aquest treball al seminari va tenir dues parts. La primera va consistir en un debat de diversos punts sobre la Rambla que va tenir molt bona acollida per part dels Grups Cooperatius. Una vegada finalitzat el debat, es va iniciar el taller en el que es van treballar unes escenes on es definien accions que al futur es voldrien desenvolupar a la Rambla.

Abans de la celebració del proper Taller Obert a tota la ciutadania, que se celebrarà el proper 22 d’abril, el Document Miró, amb tots aquests criteris, estarà disponible a la web per a la seva consulta.