Jornada d’intercanvi d'experiències d’Aprenentatge i Servei Comunitari

06/05/2019 - 13:09 h

Col·laboració. Projecte que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en el qual l'alumnat d'ESO es forma treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

La metodologia d’aprenentatge servei és una eina pedagògica complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge escolar. Combina el servei voluntari a la comunitat amb la transmissió i construcció de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola. La novetat rau en l’estreta vinculació de servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent inclosa al currículum.

Des de fa sis anys, els centres educatius del districte de Ciutat Vella es van incorporar al programa d’impuls al servei comunitari. Es tracta d’una acció educativa que vol promoure que els alumnes de secundària obligatòria experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El passat 2 de maig, va tenir lloc la Jornada d’intercanvi d’experiències d’Aprenentatge i Servei Comunitari del Districte de Ciutat Vella a El Born Centre de Cultura i Memòria i organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella on van participar la majoria d’escoles i instituts que imparteixen educació secundària obligatòria al districte.

L’Institut Pau Claris va presentar el projecte Justícia Alimentària Global, que realitza amb l’entitat ONG Justícia Alimentària Global.

L’Institut Milà i Fontanals va presentar el projecte Economia social i solidària, amb les escoles Rubén Darío i Drassanes.

L’Institut Miquel Tarradell va presentar el projecte Recreem el món. Fent camí cap l’equitat de gènere, amb l’entitat Fundació Guné.

L’Institut Verdaguer va presentar el projecte Fem un vídeo promocional per Yamuna, amb l’entitat Voluntaris.cat

L’Escola Labouré va presentar el projecte Labouré – Taller Sant Jordi, amb l’entitat Taller Sant Jordi.

L’Escola Sant Felip Neri va presentar el projecte Intercanvi generacional, amb l’entitat Llar la Mercè (Fundació Família i Benestar Social).