Les claus per a l'equitat

22/10/2018 - 17:11 h

Consell Escolar de Districte. El 21 de novembre a les 18 h tenim una cita per parlar amb a la comunitat educativa de les "Necessitats i especificitats dels centres de màxima complexitat". Entrada lliure a l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Al districte de Ciutat Vella, com en altres zones de la ciutat, els centres educatius estan situats en un entorn complex, on moltes situacions diferents conflueixen en un mateix centre i aquest ha de donar una resposta d’alta qualitat educativa.

El nou reglament intern del Consell Escolar Municipal, permet la creació de comissions de treball creades a petició dels seus membres i amb una finalitat molt concreta. És així com a l’abril del 2018 es va crear la Comissió de Treball del Consell Escolar de Ciutat Vella: Necessitats i especificitats dels centres de màxima complexitat, amb l’objectiu de fer una anàlisi acurada i des d’una visió polièdrica, dels centres de màxima complexitat. Així, en la comissió tota la comunitat educativa del districte hi és representada: direccions, docents, famílies i entitats socioeducatives.

El proper 21 de novembre a les 18 h, la comissió de treball ha organitzat la jornada Les Claus per a l’Equitat, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, adreçada a tota la comunitat educativa, amb l’objectiu d’analitzar quines són actualment i quines haurien de ser les condicions que ha de tenir un centre de màxima complexitat per tal de que l’alumnat i les famílies puguin tenir una atenció adequada a les seves necessitats.

Per presentar la jornada i per conduir el debat, es comptarà amb la professora de sociologia de la UAB, Aina Tarabini, que ja va dirigir l’estudi Pla educatiu de Ciutat Vella: Una avaluació multidimensional de l’èxit escolar, presentat al desembre de 2017.

Programa:
18.00 h. Benvinguda i presentació de la Comissió de Treball del Consell Escolar de Ciutat Vella, a càrrec de Natàlia Martínez, consellera d’educació del districte de Ciutat Vella.
18.10 h. “Necessitats i especificitats dels centres de màxima complexitat”. Anàlisi del treball realitzat per la comissió, a càrrec d’Aina Tarabini, professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
18.30 h. Treball en grups.
19.00 h. Presentació del treball realitzat en els grups i debat posterior.

Entrada lliure. No cal reserva prèvia.

Les conclusions d’aquesta jornada s’incorporaran al document final que es presentarà al Consell Escolar de Ciutat Vella.

 

Adjunts