Llicències per a les fires de Sant Ponç i Santa Rita 2022

19/01/2022 - 10:05 h

A partir del 31 de gener fins al 8 d’abril, ambdós inclosos, s’obre el termini per presentar les sol·licituds d’instal·lació de parades.

A partir del 31 de gener fins al 8 d’abril, ambdós inclosos, s’obre el termini per presentar les sol·licituds d’instal·lació de parades.

 

Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar al registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella o de qualsevol altre districte, demanant cita prèvia.

Les cites es poden concertar:

Així mateix, es podran presentar per mitjà de Registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

FIRA DE SANT PONÇ
Dimecres 11 de maig

1. Productes autoritzats

 • Només s’autoritza la venda de mel i els seus derivats, confitures, herbes i flors.

2. Documentació a presentar

 • Instància degudament emplenada
 • Fotocòpia del NIF i/o NIE
 • Fotografia mida carnet del sol·licitant
 • Declaració responsable per l’autorització de la venda de productes
  alimentaris a les fires i mercats no sedentaris

3. Entrega de Llicències

 • Per determinar. MOLT IMPORTANT, posar un correu electrònic (email) vàlid per poder realitzar, si s’escau, la notificació de la llicència per aquest mitjà. Així mateix, posar un telèfon de contacte amb que us puguem localitzar amb certesa.

FIRA DE SANTA RITA
Diumenge 22 de maig

1. Productes autoritzats

 • Només s’autoritza la venda de flors, espelmes i estampes.

2. Documentació a presentar

 • Instància degudament emplenada
 • Fotocòpia del NIF i/o NIE
 • Fotografia mida carnet del sol·licitant

3. Entrega de llicències

 • Per determinar. MOLT IMPORTANT, posar un correu electrònic (email) vàlid per poder realitzar, si s’escau, la notificació de la llicència per aquest mitjà. Així mateix, posar un telèfon de contacte amb que us puguem localitzar amb certesa.

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • No es tramitarà cap sol·licitud presentada després del dia 8 d’abril del 2022
 • D’acord amb l’article 46.5b de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics
  de Barcelona, es recorda que, per poder tramitar i obtenir la llicència d’ocupació de la
  via pública, els titulars dels permisos sol·licitats no poden tenir deute tributari local
 • No es tramitarà cap llicència a nom de cap menor en edat escolar obligatòria.
 • AVÍS PER LA FIRA de SANT PONÇ i de SANTA RITA del proper any 2023: No es
  tramitarà cap sol·licitud presentada abans de l’1 de gener

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 010.