Convocatòria d'Espais Mentrestant per a emprenedors

27/02/2014 - 18:00 h

Espais Mentrestant obre convocatòria a Barcelona per participar en un projecte de revitalització i dinamització dels carrers Príncep de Viana i Cendra del Raval.

S’han negociat els termes d’ocupació dels dos espais i s’estant rehabilitant per donar-los un ús temporal. Els carrers on es produeix l’actuació formen part del àmbit d’actuació de
Raval Cultural
. Espais Mentrestant actua com a intermediari entre les persones usuàries temporals i les propietàries i s’ocuparan de la gestió i dinamització dels espais durant un any.

L’objectiu d’aquest projecte és oferir una eina per minimitzar els costs legals i administratius tant per als propietaris com per als usuaris temporals en la reutilització d’espais buits. Donarà suport a emprenedors de Barcelona per desenvolupar els seus negocis, idees o projectes. Alhora, es treballarà amb la comunitat local i s’oferiran serveis i activitats al barri.

Els i les usuàries tindran accés a l’espai durant un any (amb un període de 3 mesos de prova). L’extensió del contracte passat el primer any serà negociable. Els espais tindran uns horaris d’obertura i tancament establerts i els usuaris temporals col·laboraran en el bon funcionament comú del projecte.

Espais disponibles

Per començar el projecte es treballa amb dues plantes baixes del carrer Príncep de Viana. La quota de participació per usuaris temporals serà d’entre 50€ i 300€ + IVA mensuals segons metres quadrats necessaris per a l’activitat i número de persones per idea, projecte o negoci. Aquesta quota es destinarà a cobrir les despeses econòmiques que generi l’espai per als projectes que formin part de Mentrestant.

Els usos poden variar des d’estudis, taller, co-working, botigues, aparadors per vendes o exposició de productes. Cada espai contempla una ‘common area’ per workshops, seminaris, reunions i esdeveniments.

Activitats d’usuaris temporals

S’ha obert la convocatòria per a usuaris temporals dels espais. La convocatòria es tancarà el dia 25 de març de 2014 a les 14.00h. El procés d’aplicació serà ràpid i àgil. Es busquen iniciatives individuals i col·lectives que impliquin o impulsin:

1) Negocis o projectes vinculats al sector de la música, donada la necessitat i oportunitats que el barri ofereix. Aquests hauran d’aportar nou contingut no existent o complementari al barri que generi dinàmiques de treball i de negoci amb els ja existents. Per exemple, estudis de gravació, estudis i recerca en so, segells i productores, continguts audiovisual, magazines, blogs, social media, bucs d’assaig, radio, educació musical, dansa, Dj, tècnics de so, proveïdors i dissenyadors (moda, instruments, gràfic), serveis per músics (distribució, promoció), acadèmia (workshops, tallers), promoció o creació continguts online.

2) També seran considerats negocis vinculats als sectors creatius que ofereixin un punt de vista innovador o busquin la innovació en el seu contingut o en la seva gestió o procés. Inclourem, per exemple, disseny gràfic, multimèdia, industrial, de producte, de moda, arquitectura, vídeo, imatge, cine, gestió i disseny de continguts, videojocs, gestió de programes culturals o projectes educatius, entre d’altres, hi tenen capacitat d’interacció.