Aprovació inicial de la modificació del Pla d'Usos de Ciutat Vella

24/04/2013 - 11:30 h

Aprovada inicialment la Modificació del Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats al districte que introdueix la possibilitat d'obrir nous bars i restaurants en zones molt específiques i acotades en horaris diürns.

Aprovada inicialment la
Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats
al districte que introdueix la possibilitat d’obrir nous bars i restaurants en zones molt específiques i acotades en horaris diürns.

Prohibeix l’obertura de nous apartaments turístics i introdueix l’obligació d’agrupar-ne els existents en edificis exclusius en un termini màxim de 6 anys. Permet la implantació de nous hotels a la franja perimetral de Ciutat Vella, i a l’interior del districte en edificis catalogats amb la categoria “B”.

El
Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats
, conegut també com
Pla d’Usos
, és una eina de caràcter urbanístic que permet a l’administració local regular, controlar i gestionar la implantació de tot un seguit d’activitats de concurrència pública en un territori determinat en base a:

– Condicions d’emplaçament en funció del tipus de trama urbana de la zona específica en la qual es localitzen.

– Paràmetres de densitat del mateix tipus d’establiment i/o activitat en la zona en la qual es vol establir.

El
Pla d’Usos
, per tant, permet a l’Ajuntament controlar l’emplaçament d’activitats en l’entramat urbà, i garantir així la correcta integració en un medi dens i complex. Podeu trobar més informació en els documents que adjuntem a la secció de fitxers relacionats.

La
Comissió de Govern
, va aprovar inicialment el passat 24 d’abril, el Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats al Districte de Ciutat Vella.

El document s’ha publicat al BOPB el

divendres 26 d’abril

i estarà en exposició pública durant 45 dies hàbils.

Podeu consultar-ne el contingut a l’apartat Fitxers relacionats d’aquesta mateixa pàgina, o bé a la web d’
Urbanisme
.