El pla "Dintres" impulsa la rehabilitació d'un centenar d'edificis que estaven en molt mal estat

13/03/2014 - 15:00 h

Durant el plenari del districte s'ha presentat el balanç dels primers divuit mesos del pla "Dintres" i l' informe sobre les xarxes de protecció de façanes .

Des que es va posar en marxa, el maig del 2012, el pla “Dintres”, orientat a garantir la seguretat i habilitat dels edificis i a detectar situacions d’emergència social o mòbing, ha aconseguit que 109 finques que estaven en molt mal estat, amb més d’un miler d’habitatges i prop de 3.000 veïns i veïnes, hagin iniciat o hagin enllestit ja obres de rehabilitació, una dada que recull el balanç presentat al plenari de Ciutat Vella d’aquest mes de març.

Es calcula que el 68% de les finques de Ciutat Vella són anteriors al 1900 i una part es troba en mal estat de conservació. De fet, actualment, el Districte té en tràmit 858 expedients per manca de conservació.

L’informe assenyala, a més, que el grau d’acompliment dels requeriments efectuats per l’administració és alt i només ha calgut sancionar 13 finques, algunes de les quals ja estan en obres.

Durant el plenari també s’ha presentat l’informe de les xarxes de protecció de façanes 2011-2013, que conclou que el 65% de les xarxes instal·lades als edificis estan en bon estat, un 18% es troben en estat regular i un 16,8%, en mal estat.

En total, s’ha iniciat una actuació subsidiària en 81 xarxes i s’han incoat 756 expedients per requerir la conservació de façanes en aquests dos anys. Actualment, hi ha 362 xarxes instal·lades al districte.

Pel que fa a l’informe de la regidora, s’ha destacat el resultat dels indicadors de seguretat, que recullen una disminució del 10% al districte (un 5,2% a la ciutat) dels fets coneguts per la policia durant l’any 2013.

Així mateix, també s’ha recordat l’entrada en vigor de la nova ordenança de terrasses, que unifica criteris i horaris i preveu l’ordenació dels espais singulars, que a Ciutat Vella són: la Rambla, la plaça Reial, els entorns del Born, la rambla del Raval, l’avinguda del Paral·lel, el port i la plaça de Catalunya. També s’ha informat de l’inici de l’aplicació del nou procediment de sol·licitud de permisos d’ocupació de la via pública per a activitats extraordinàries, un nou sistema que aporta més seguretat jurídica, facilita el tràmit als ciutadans perquè l’homogeneïtza per a tota la ciutat i el simplifica en un únic tràmit.

L’informe també recorda que els veïns i veïnes del barri de la Ribera disposaran de 84 places d’àrea verda exclusives per a residents les 24 hores del dia en el tram del carrer del Comerç, entre el carrer de la Princesa i el passeig de Picasso, una zona on també s’ha habilitat un carril bus com a espai d’aparcament per a tots els ciutadans en horari nocturn (59 vehicles).

Pel que fa a la part d’impuls i control, el Plenari ha aprovat, amb l’abstenció del PP, la proposició d’UpB d’instar la Regidoria de Comerç a elaborar mapes per barris dels comerços emblemàtics, i la d’ICV-EUiA d’incorporar en els plans d’estudi les mesures adients per garantir les bones pràctiques en el lloguer de bicicletes a grups turístics.

Així mateix, ha tirat endavant la proposició del Grup Popular, amb l’abstenció d’ICV-EUiA, per tal que es faci efectiu el canvi d’aparcament de motos del carrer dels Capellans al carrer dels Sagristans. També s’ha aprovat, amb l’abstenció de CiU, la proposició del Grup Socialista d’instar al Govern municipal a donar compliment a la proposició aprovada a la Comissió de Qualitat de Vida de juny de 2012 de trobar una fórmula de finançament per acabar la primera fase de les obres de l’Hospital del Parc de Salut Mar abans del 2015.

La sessió plenària s’ha tancat amb la lectura de dues declaracions institucionals: la presentada pel PSC en defensa dels drets de les dones i del seu benestar, que demana la intensificació de les campanyes d’assessorament sobre salut sexual i la recuperació de la memòria història de les dones, i la presentada per UpB en defensa del model d’immersió lingüística, en suport a la comunitat educativa i en desacord amb les darreres interlocutòries del TSJC, que representen una “ingerència en les tasques pedagògiques i d’organització curricular”, segons recull el text.