Els pintors i dibuixants es traslladaran a un sol costat de La Rambla

18/09/2013 - 15:59 h

Municipal. L'Ajuntament aprova inicialment la nova ordenança que en regularà l'activitat i estableix dos torns amb 31 artistes cadascun, a més d'un procés de concurs públic per obtenir la llicència.+ Vídeos al nostre canal de Youtube.

L’Ajuntament aprova inicialment la nova ordenança que en regularà l’activitat i estableix dos torns amb 31 artistes cadascun, a més d’un procés de concurs públic per obtenir la llicència, en què hauran d’acreditar uns estàndards mínims de qualitat.

Vídeo ‘Regulació de pintors i dibuixants’

Els pintors i dibuixants de La Rambla es traslladaran a un sol costat del passeig central i treballaran en dos torns, distribuïts en dies parells i senars, amb 31 artistes per torn. Així, doncs, hi haurà 31 espais autoritzats i convenientment senyalitzats, amb un horari de deu del matí a dues de la matinada.

Aquesta és una de les novetats principals que introdueix el nou reglament d’ordenació de l’activitat que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment i que es troba en tràmit d’exposició pública. El reglament, que s’emmarca dins el pla “Cor”, era una reivindicació del mateix col·lectiu.

Amb la nova normativa, els pintors i dibuixants de La Rambla podran obtenir la llicència a través d’un concurs de concurrència pública, en què hauran d’acreditar la seva capacitat tècnica. L’experiència en aquest camp, el fet d’haver estat pintor o dibuixant de La Rambla i la seva obra, que es presentarà a un grup d’experts en la matèria, són criteris que donaran punts en el procés de concurs. Només els que no assoleixin un mínim de 15 punts hauran de superar una prova artística per obtenir la llicència.

L’objectiu d’aquesta nova regulació és garantir la transparència del procés i la igualtat d’oportunitats en l’obtenció de permisos, així com reordenar l’espai públic.

“S’emmarca dins l’obsessió del Districte de Ciutat Vella per esponjar La Rambla i que la gent hi pugui passejar. En passar-los a un sol costat es garanteix la circulació dels vianants, i passem dels 73 pintors i dibuixants que hi ha actualment a 62”, ha explicat la regidora del Districte, Mercè Homs.

A més, l’Ajuntament proporcionarà el mobiliari necessari per dur a terme l’activitat, que constarà d’un para-sol, un expositor i una cadira.

A partir del mes de gener del 2014 es resoldrà aquest nou procediment i els pintors i dibuixants admesos podran ocupar el seu nou espai a La Rambla.

Homs ha recordat que l’Associació d’Amics de La Rambla, el col·lectiu de pintors que hi treballa, el Reial Cercle Artístic, el Cercle Artístic Sant Lluc, la Universitat de Belles Arts Sant Jordi i l’Escola Massana han col·laborat en la redacció d’aquesta nova regulació i hi han aportat el seu criteri i la seva experiència professional.