Es presenten els resultats de l'estudi d'accessibilitat al casc antic de Barcelona

27/01/2014 - 00:00 h

L'estudi 'Casc Antic Sense Barreres (CASBA)' planteja reformes econòmiques tècnicament senzilles, a mida per a cada comerç i equipament dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, per facilitar-ne l'execució.

El 23 de gener, un grup d’estudiants i estudiantes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC, dirigits per la professora Sandra Bestraten, ha presentat, al Casal de Barri Pou de la Figuera de Barcelona, les conclusions de l’estudi ‘Casc Antic Sense Barreres (CASBA)’, dut a terme juntament amb la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC i representants de la Comissió de Persones amb Discapacitat del Casc Antic. Aquest estudi s’ha desenvolupat en el marc de l’assignatura d’Habitatge i Cooperació, i inclou un conjunt de propostes tècniques per garantir l’accessibilitat en aquest nucli urbà.

L’equip de treball ha analitzat in situ l’accessibilitat física dels carrers i l’accés a 200 comerços i equipaments dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del nucli antic de Barcelona i proposen millores viables per garantir-ne l’accessibilitat. Els mateixos estudiants han recorregut en cadira de rodes i amb antifaços les principals vies comercials d’aquesta zona, per poder posar-se en situació i comprendre millor les dificultats a l’hora de proposar les millores. Això els ha servit per indicar el grau d’accessibilitat dels elements estudiats, elaborar fitxes dels accessos als comerços o equipaments, analitzar l’accés existent i fer l’aixecament planimètric exhaustiu, des de l’òptica de l’adequació per a persones amb discapacitat.

Solucions a mida

Segons l’estudi, l’accés al 40 % d’equipaments del barri té un grau d’accessibilitat correcte i el 60 % no és l’adequat tot i que en un 30 % dels casos es pot solucionar amb mesures senzilles. D’altra banda, l’accés al 12 % dels comerços de la zona té un grau d’accessibilitat correcte, un 88 % no és l’idoni, però és viable solucionar-ho des del punt de vista tècnic i econòmic, i en un 32 % només caldria adoptar mesures senzilles.

El problema més comú que dificulta l’accés a comerços i equipaments és, segons l’estudi, l’existència de graons a l’entrada d’aquests espais que, en molts casos és de 3 cm. L’equip de treball planteja solucions econòmicament viables i tècnicament senzilles, a mida per a cada cas, amb els plànols i amidaments corresponents, per ajudar els comerços i equipaments a dur-les a terme.

A més de sensibilitzar la ciutadania i el sector comercial, l’estudi serveix també per incidir en els òrgans polítics i gestors del districte pel que fa a la priorització de les actuacions d’accessibilitat.

La professora Sandra Bestraten afirma que “l’accessibilitat en arquitectura també es pot resoldre amb creativitat. Per això és important que els estudiants integrin el concepte d’accessibilitat en el dia a dia i no el visquin com una normativa. No pot quedar-se a la porta, ha d’integrar-se des dels fonaments”. Sobre el treball que ha dirigit, Bestraten afegeix que “els estudiants estan fent una tasca d’altaveu. Treballar en estreta col·laboració amb la Comissió de Persones amb Discapacitat els fa tenir un compromís més gran amb el projecte, perquè veuen la repercussió que pot tenir en la vida d’altres persones. L’entorn és el que ens fa sentir discapacitats” (vegeu l’entrevista a la secció ‘En portada’ del web de la UPC).

El treball, a més d’estar dirigit per la professora i arquitecta especialista en accessibilitat Sandra Bestraten, ha comptat amb la col·laboració de la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC, que té una llarga experiència en aquest àmbit, ja que anteriorment ha desenvolupat diversos projectes amb estudiantat d’arquitectura de la Universitat per millorar l’accessibilitat a la via pública de diferents localitats, com ara la ciutat de Tarragona (Tarragona accessible), Calafell (Calafell accessible) i Vilanova i la Geltrú (Vilanova accessible).

La Comissió de Persones amb Discapacitat del Casc Antic, que també ha participat en el projecte, està integrada per veïns i veïnes, entitats i serveis públics del barri. El seu objectiu és treballar per donar resposta a necessitats de diferent naturalesa dins l’àmbit de la discapacitat, com ara la manca de participació social del col·lectiu; la manca d’accessibilitat produïda per les barreres físiques, comunicatives i socials, que limiten l’accés en igualtat d’oportunitats als serveis i recursos de la comunitat i la necessitat de fomentar el treball en xarxa dels agents del territori. Aquesta Comissió va néixer el 2009, a partir del Pla de Desenvolupament Comunitari del Casc Antic. En les seves línies d’actuació s’inclou la voluntat de realitzar un estudi sobre l’accessibilitat al nucli antic.