El Pla Dintres rehabilita 109 finques en estat greu de deteriorament a Ciutat Vella

30/01/2014 - 00:00 h

Aquest protocol, engegat fa 18 mesos, treballa per garantir les condicions mínimes d'habitabilitat en edificis del districte, i assegurar unes condicions de vida dignes pels veïns.

Després de 18 mesos des de l’entrada en funcionament del Pla Dintres, un total de 109 edificis del districte de Ciutat Vella en estat molt deficient de conservació han estat rehabilitats o es troben en procés de ser-ho, per tal de garantir les condicions d’habitabilitat mínimes per viure-hi.

Així, ja hi ha set edificis del tot recuperats, en uns altres 27 s’hi estan fent obres, els propietaris de 20 edificis més estan tramitant-ne les llicències, uns altres 51 ja tenen començat l’expedient i es troben en la fase inicial de la tramitació dels projectes, i els propietaris de quatre finques més estan pendents de la inspecció amb què el Districte de Ciutat Vella ha de determinar l’obra que cal realitzar-hi.

Això suposa un total de 1.127 habitatges i 2.844 veïns, que estan recuperant unes condicions d’habitabilitat dignes, amb aigua corrent, llum elèctrica, instal·lacions en bon estat i sense humitats (principals patologies detectades).

De fet, segons ha explicat la regidora del districte, Mercè Homs, “els veïns i veïnes són en el centre d’actuació” d’aquest pla, que té per objectius “la millora de les condicions de vida, del parc d’habitatge (el més antic de Barcelona, amb un 68% de les finques anteriors al 1900) i de l’impacte en l’espai públic”.

Funcionament del Pla Dintres

El Pla Dintres suposa un “procés ràpid i contundent” per evitar que es visqui en habitatges que suposen un perill per als seus ocupants, perquè presenten patologies importants.

Així, el protocol obliga els propietaris de les finques a fer les obres per recuperar el bon estat de seguretat i conservació. En cas que el propietari no vulgui fer les obres, se li poden imposar multes, i fins i tot es pot donar el cas que les executi l’Ajuntament de manera subsidiària. Malgrat que el districte ha imposat 13 multes (que sumen prop de 900.000 euros), no s’ha donat el cas que el consistori hagi hagut d’executar els treballs.

El Pla Dintres també preveu convenis per flexibilitzar els terminis, i ajudes a la rehabilitació. Si la finca resulta irrecuperable, es declara la inhabitabilitat, cas que s’ha donat en set ocasions.

A banda del Pla Dintres, i en el marc del pla de millora del parc d’habitatge del districte, també es troben els treballs d’inspecció i control de l’habitatge habituals, i la compra i recuperació de finques per part del consistori. Darrerament, s’han adquirit finques buides als números 1 i 6 del carrer Sant Ramon, Robador 43, Sant Pere Mitjà 65, Sant Pere Més Baix 88, plaça de Sant Pere, i Princesa 49. Un cop rehabilitades, aquestes finques seran de lloguer assequible.