Obres de reurbanització de la Rambla del Raval

13/03/2019 - 09:37 h

Obres. A partir del dillulns 18 de març, es faran intervencions puntuals a la Rambla del Raval, la plaça de Vázquez Montalbán i la plaça de Salvador Seguí, per potenciar els usos veïnals i afavorir la connexió entre els tres espais per als vianants.

Els treballs, que començaran a partir del dilluns 18 de març i s'emmarquen dins del Pla de barris del Raval Sud, tenen per objecte fer unes intervencions puntuals a la rambla del Raval, la plaça de Vázquez Montalbán i la plaça de Salvador Seguí, per potenciar els usos veïnals i sobretot, afavorir la connexió entre els tres espais per als vianants. Està previst que finalitzin l'octubre del 2019.

L’actuació suposarà, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada, la configuració de nous recorreguts de vianants, la creació de nous parterres i la reordenació dels existents i la plantació de nou arbrat. També es renovarà l’enllumenat i es col·locarà nou mobiliari urbà.

Els treballs potenciaran els espais d’usos polivalents amb especial cura del jovent i la gent gran i es reordenarà i augmentarà l’espai verd. Amb aquest augment s’assoleix la possibilitat de tenir espais de joc per infants de diferents edats.

En el cas de la Rambla del Raval se la dotarà d’una nova centralitat i esdevindrà un espai d’estada per al veïnat del barri. En l’àmbit central de la Rambla, es busca potenciar el seu caràcter de trobada, de plaça i, a la vegada, de cruïlla. Això s’aconseguirà mitjançant un seguit d’intervencions en matèria d’espai públic i de mobilitat.

Dotar de vida la plaça Vázquez Montalbán

En el cas de la plaça Vázquez Montalbán es busca canviar el caràcter dur i poc amable d’aquest espai i dotar d’identitat pròpia a la plaça. Es generaran espais d’ombra, s’afavorirà el joc i l’estada de nens i adolescents i el pas cap a la plaça Salvador Seguí se singularitzarà.

Més vegetació i espai infantil a la plaça Salvador Seguí

A la plaça de Salvador Seguí, a l’entorn de sauló, es reconfigurarà i ampliarà l’espai de jocs i es modificarà el caràcter dels d’àmbits d’estar. Es crearà una àrea lúdica de nova configuració (de 0-12 anys) com a espai jugable sense límits, a partir de muntanyetes baixes de cautxú amb elements de joc incorporat. Tots els elements seran antibandàlics i estarà ben il·luminat. També es farà un nou parterre amb plantació, es plantarà nou arbrat que complementi l’existent i s’ampliaran i renovaran les cadires.